Färdtjänst

Färdtjänsten är avsedd för personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationsmedel.

Transportform anpassas efter individuella behov, och det är din kommun som enligt lag  ansvarar för verksamheten i din kommun.

Den kommunala färdtjänsten i Överkalix kommun handhas av Länstrafiken.

Färdtjänsten utförs normalt av Ahlbäcks Taxi.

Personer som flyttar till särskilt boende på Brännagården eller Tallviksgården blir automatiskt berättigade till färdtjänst. Färdtjänsttillståndet ordnas på respektive boende.

 Läkarutlåtande inför färdtjänst.pdf 
 Ansökan färdtjänst.pdf

Riksfärdtjänst

Resa med riksfärdtjänst får du göra om din funktionsnedsättning, som bedöms vara stor och varaktig, gör att du inte kan åka med allmänna kommunikationer eller att du måste ha med dig en ledsagare.

Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Du beviljas inte riksfärdtjänst om resan av någon annan anledning bekostas av staten, en kommun eller landsting.

Du beviljas inte heller riksfärdtjänst om du har ett arbete och skall resa i tjänsten.

 Läkarutlåtande inför färdtjänst.pdf 
 Ansökan riksfärdtjänst.pdf

Kontakt

Om du vill ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst gör du det genom att kontakta biståndshandläggaren i kommunen.

Biståndshandläggare personer födda datum 1-15:
Emma Falkälv
Telefon 0926 - 741 81
Telefontid: måndag – fredag kl 8:00 - 9:00
E-post: emma.falkalv@overkalix.se

Biståndshandläggare personer födda datum 16-31:
Linda Sandelid
Telefon 0926 - 741 81
Telefontid: måndag – fredag kl 8:00 - 9:00
E-post: linda.sandelid@overkalix.se

 Läs mer om:

Innan resan 
Om resan 
Om kostnaden
Med buss

Blanketter:

 Ansökan färdtjänst.pdf 
 Ansökan riksfärdtjänst.pdf

 Läkarutlåtande inför färdtjänst.pdf

Länkar:

Länstrafiken i Norrbotten