Färdtjänst

Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst

Från 1 oktober 2014 hanterar Regionala kollektivtrafikmyndigheten ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Vad betyder det för dig?

Din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst utförs av handläggare på Regionala kollektivtrafikmyndigheten, inte av kommunen.

För mer information kontakta Regionala kollektivtrafikmyndigheten:
 
Telefon: 0926-752 77
E-post: fardtjanst@rkmbd.se
Hemsida: www.rkmbd.se

 

Blanketter:

 Ansökan färdtjänst.pdf 
 Ansökan riksfärdtjänst.pdf

 Läkarutlåtande inför färdtjänst.pdf

Länkar:

Länstrafiken i Norrbotten