Färdtjänst

Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst

1 oktober 2014 tar Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) över ansvaret även för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst från Överkalix kommun.

Vem gör vad efter förändringen?

Överkalix kommun har idag ansvaret för alla ansökningar gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Länstrafiken/RKM ansvarar för genomförandet.
Från 1 oktober hanterar Regionala kollektivtrafikmyndigheten även ansökan om insatsen.

Vad betyder det för dig?

Din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst utförs av handläggare på Regionala kollektivtrafikmyndigheten, inte av kommunen.

För mer information kontakta Regionala kollektivtrafikmyndigheten:
 
Telefon: 0926-752 77
E-post: fardtjanst@rkmbd.se
Hemsida: www.rkmbd.se

Du kan även kontakta Överkalix kommun på telefon 0926-740 00 eller hemsida www.overkalix.se.

 

Blanketter:

 Ansökan färdtjänst.pdf 
 Ansökan riksfärdtjänst.pdf

 Läkarutlåtande inför färdtjänst.pdf

Länkar:

Länstrafiken i Norrbotten