Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

NyföretagarCentrum Nord etablerar sig i Överkalix

- Vi är glada över att NyföretagarCentrum Nord etablerar sig i Överkalix. Vi har många fina företag i Överkalix idag. Samtidigt är det viktigt att det startas fler nya företag, samt att befintliga företag som skiftar ägare får en bra start. Genom NyföretagarCentrum Nord kan vi säkerställa att dessa nya företagare får bra förutsättningar att starta och driva företag i Överkalix, säger Leif Nilsson, Kommunalråd, Överkalix kommun.

Överkalix ansluter - knyter ihop NyföretagarCentrum Nord i öst

Nyligen fattades formellt beslut i Överkalix kommunstyrelse att även Överkalix ansluter till NyföretagarCentrum Nord. NyföretagarCentrum är en ideell förening som jobbar för tillväxt via nya företag genom att erbjuda kostnadsfri, kvalitativ och konfidentiell rådgivning till personer som planerar eller nyss har startat företag. Rådgivningen har erbjudits i Luleå sedan fyra år tillbaka och under 2018 har även Haparanda, Övertorneå, Pajala och nu även Överkalix anslutit till verksamheten. 

- Det känns mycket bra att vi expanderar till Överkalix. Nu kan vi knyta ihop hela östra Norrbotten, som är en viktig region i Regionen. Vi kommer kunna jobba koncentrerat i respektive kommun, samtidigt som vi uppnår viktiga synergier genom att samverka kommunerna emellan, säger Camilla Sehlin, Verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord.

- Vi har många fina företag i Överkalix idag. Samtidigt är det viktigt att det startas fler nya företag, samt att befintliga företag som skiftar ägare får en bra start. Genom NyföretagarCentrum Nord kan vi säkerställa att dessa nya företagare får bra förutsättningar att starta och driva företag i Överkalix, säger Leif Nilsson, Kommunalråd, Överkalix kommun.

NyföretagarCentrum Nord skiljer sig mot tidigare projekt på orten just eftersom det inte är ett projekt utan en långsiktig satsning som bedrivs av en ideell förening. Ambitionen är att verksamheten ska finnas i Överkalix under lång tid framåt och den lokala kopplingen är viktig. 

- Vi arbetar utifrån devisen ”rådgivning från företagare till företagare” vilket innebär att vi uppdrar till kompetenta, lokala företagare att arbeta som våra rådgivare, eftersom lokal kännedom, erfarenhet och nätverk är viktiga parametrar när man startar företag. Rekryteringen av rådgivare i Överkalix är i full gång och kommer vara klar före jul, meddelar Sehlin. 

Förutom själva rådgivningen kommer NyföretagarCentrum Nord erbjudantroduktionsträffar samt bidra till mötesplatser och nya nätverk. För mer information om NyföretagarCentrum Nord samt bokning av rådgivning hänvisas till organisationens webbsida www.nyforetagarcentrum.se/nord

Bo Häggroth 
Näringslivsstrateg Överkalix kommun 
Kontakt: 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se 

Leif Nilsson 
Kommunalråd Överkalix kommun 
Kontakt: 070-627 40 02 

Camilla Sehlin, 
Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Nord 
Kontakt: 070-319 92 33, nord@nyforetagarcentrum.se 

 På bifogad bild: Anne Jakobsson kommunalråd Överkalix kommun samt Kommunstyrelsens ordförande, Camilla Sehlin, Verksamhetsledare
NyföretagarCentrum Nord, Leif Nilsson Kommunalråd Överkalix kommun, Bo Häggroth Näringslivsstrateg Överkalix kommun.

Publicerad: 16 november 2018

Test - MIRROR-web01