Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vägarbeten i Bränna och Norra Tallvik

Vägarbeten i Bränna och Norra Tallvik

Mellan veckorna 40 till 43 pågår vägarbeten i både Bränna och på Norra Tallvik. Med anledning av detta kommer framkomligheten att vara begränsad under tiden.

På Bagarvägen, Norra Tallvik pågår vägarbeten vecka 40 till vecka 43. Vägen kommer att vara öppen för ordinarie trafik under tiden, men dagtid kan framkomligheten vara begränsad.

I Bränna berörs norra delen av Storgatan mellan kyrkan/torget och fram till korsningen Storgatan/Skolgatan. Där pågår vägarbeten och ny beläggning av vägen vecka                41 till vecka 43. Vägen kommer att vara öppen för trafik under vägarbetet, men med begränsad framkomlighet.

Tack för visad hänsyn!

Publicerad: 1 oktober 2019

Test - MIRROR-web01