Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tyst minut

Tyst minut

Måndag den 10 april klockan 12.00 är det en nationell tyst minut utlyst i hela landet, för att hedra offren för attackerna i Stockholm.

Överkalix kommun ser med fördel att man på respektive kommunal enhet deltar i den tysta minuten. 

Publicerad: 10 april 2017