Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Totalförsvarsövning

Totalförsvarsövning

Under 2020 genomförs en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Det är en möjlighet för kommunerna att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen, för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Ett deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överkalix kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun, och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Publicerad: 4 november 2019

Test - MIRROR-web01