Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

TeliaSonera moderniserar nätet

TeliaSonera moderniserar nätet

I maj 2017 genomför TeliaSonera en övergång från det traditionella kopparnätet till tjänster baserade på mer framtidssäkra lösningar, främst via fiber- och mobilnät. 

Förändringen berör privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster påverkas.

Orsaken till övergången är att kopparnätet inte klarar att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster. Fiber- och mobilnät är därför redan idag de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling.

I Överkalix Kommun sker övergången 2017-05-31 för ca. 380 hushåll och företag anslutna till 14 stationer (exkl. Råneå-Långsel):

Berörda stationer (Överkalix Kommun):

 • Allsån
 • Ansvar
 • Boheden
 • Jockfall
 • Kypasjärvi
 • Lansån
 • Lomträsk
 • Mjölaskatan
 • Naisheden
 • Nybyn
 • Posjärv
 • Rödupp
 • Vännäsberget
 • Yttre Lansjärv

Därutöver berörs ett mindre antal boenden i Överkalix till följd av motsvarande förändring i Luleå Kommun på stationen Råneå-Långsel.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet och alla berörda kommer att erbjudas en lösning via Telia eller någon annan operatör.

I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer TeliaSonera att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Telia planerar också särskilda erbjudanden via mobilnätet för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnätet. Vid behov erbjuder Telia kunderna ytterantenn och installationshjälp.

Mer information om övergången:

www.telia.se/framtidensnat

www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/ 

Vad händer när  fiber och mobilt ersätter delar av kopparnätet när det stängs?

Varför görs detta?

Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster. Vi fortsätter därför arbetet med att modernisera och bygga ut näten för att kunna leverera nya och avancerade digitala tjänster till våra kunder. Samtidigt går vi över till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Vilka och hur många berörs?

Under 2017 berörs 14 stationer i Överkalix kommun och det handlar om cirka 380 hushåll och företag anslutna till berörda stationer samt ytterligare ett mindre antal boenden i Överkalix till följd av motsvarande förändring i Luleå på stationen Råneå-Långsel. 

Företagskunder till både Telia och andra operatörer kommer att påverkas av förändringarna.

Vad händer om Telias täckning är dålig där jag bor?

Oftast fungerar det med routern/basenheten även när det inte går att använda en vanlig mobiltelefon inomhus. Om det inte skulle fungera kompletteras utrustningen med en utomhusantenn, som en tekniker monterar där signalen från mobilnätet är starkast.

Om du trots detta inte kan få en fungerande lösning från Telia finns andra operatörer som kan lösa dina behov. Telia tar självklart ansvar för alla berörda kunder och kommer se till att de får information och vägledning till de olika alternativen.

Vi kommer senast i mars att öppna en operatörsneutral kundtjänst där du kan få opartisk information om vilka alternativ som finns. Om inga alternativ finns, kommer PTS att träda in.

Är den nya lösningen lika driftsäker som den tidigare lösningen?

Ja, den nya lösningen är lika driftsäker. Den mobila tekniken drabbas inte heller av avbrott på grund av fallande träd eller blötsnö som skadar ledningarna.

Vad händer om jag inte gör något?

Dina abonnemang i fasta kopparnätet, stängs det datum som står i ditt uppsägningsbrev som du ska få från din operatör senast tre månader innan stängning. Det betyder att du inte längre kan använda dina tjänster från det datumet.

Men har inte alla kunder lagstadgad rätt att få en lösning?

Enligt lagen har alla hushåll och företag rätt till telefoni och bredband med 1 Mbit/s. Detta gäller permanent adress.

Telias bedömning är att samtliga berörda hushåll och företag kommer kunna få en ny telefoni- och bredbandslösning av Telia eller någon annan operatör på marknaden.

Tjänster över fiber- och mobilnätet erbjuds idag av en mängd olika aktörer och det är den samlade marknaden som kommer erbjuda alternativen till kopparnätet. Beroende på var det är i landet och kundens önskemål kan det t ex vara en fiberförening, ett stadsnät eller en mobiloperatör.

Vilken aktör som kommer att kunna leverera var kommer att variera från situation till situation. Om inga alternativ finns, kommer PTS att träda in.

Varför just de här stationerna?

Det är en kombination av gammal teknik, få och sjunkande antal kunder och god mobiltäckning från Telia. Inom vissa av dessa områden finns det dessutom fiber.

Har du fler frågor kring Framtidens nät?

Telia har öppnat en operatörsneutral kundtjänst för både Telia-kunder och kunder till andra operatörer. Där kommer du kunna få opartisk information om utvecklingen av Framtidens nät och de alternativ som finns för dig som är berörd.

www.telekomguiden.se

Kundtjänsten har följande kontaktuppgifter:
Telefon: 010-130 79 00 

Öppettider:
Vardagar 10:00 - 19:00
Helgdagar11:00 - 16:00

E-post: info@telekomguiden.se

Publicerad: 3 maj 2016