Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Telia-fiber i centralorten

Telia-fiber i centralorten

Telia/ Skanova har för avsikt att påbörja fiberutbyggnaden inom centralorten (Bränna) inom närtid! (v.42/43) Entreprenör och byggansvarig är ELTEL-NETWORKS.

Telia/ Skanova har för avsikt att påbörja fiberutbyggnaden inom centralorten (Bränna) inom närtid! (v.42/43)

Entreprenör och byggansvarig är ELTEL-NETWORKS.

 

 

Kontakt ELTEL-NETWORKS
Bengt Kruuka 076-100 74 47
Anders Nylund 070-203 90 12

Om problem uppstår under byggnationen (avgrävningar/ återställning, etc.) så ska ni kontakta entreprenören ELTEL-NETWORKS eller nätägaren SKANOVA.

Notera att Överkalix kommun inte medverkar i utbyggnaden, nätägaren har tillstånd/ medgivande att utföra erforderliga arbeten i gata/ vägområde och på kommunal mark under därför uppställda villkor

Uppdaterad information på: http://bredband.overkalix.se  

Publicerad: 27 september 2017