Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tänk säkert - informationssäkerhetskampanj

Tänk säkert - informationssäkerhetskampanj

Under oktober månad pågår informationssäkerhetskampanjen och årets tema är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra”, och handlar om hur du som privatperson eller småföretagare kan hantera lösenord, kortuppgifter och länkar i sms och mejl på ett säkert sätt.

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer, och det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker.

Tänk säkert-kampanjen ingår i informationssäkerhetsmånaden som pågår hela oktober varje år. Via MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) sida kan du få tips på hur du kan göra för att öka säkerheten.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/informationssakerhetsmanaden/tank-sakert/

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad både enskilda individer men också hela samhället. Därför är det viktigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs.

Årets kampanj genomför MSB tillsammans med polisen. Men kampanjens budskap sprids också genom samarbeten med bland annat kommuner i Sverige.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år.

Publicerad: 30 september 2019

Test - MIRROR-web01