Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sopsortering

Sopsortering

När du kommer till FMC för att lämna dina sopor så skall säckarna vara genomskinliga, annars kan vi inte ta emot dem!

  • Du måste vara noggrann med att sortera det som finns i säckarna.

Vi ser att vi bland annat får in vanliga hushållssopor i säckar som folk lämnar in, och det är inte meningen: hushållssopor ska lämnas i din fastighets sopkärl.

  • Allt som vi måste sortera kostar mer.

Om vi inte skickar sorterade sopor får vi avgifter för detta, från våra mottagare av avfall. Onödiga kostnader, som vi slipper om alla hjälps åt med sortering redan "hemifrån".

Publicerad: 15 maj 2017