Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Smidig slamtömning

Smidig slamtömning

Vi vill informera om vad som gäller inför slamtömning.

Från 2018.07.01 så kommer Bergströms Maskin och Transport tjänst att utföra slamtömningen av enskilda avloppsanläggningar åt Överkalix kommun och vi vill därför informera er om vad som gäller inför det arbetet.

  • Slambilen skall kunna köra fram till fem meter från er avloppsanläggning.
    För att bilen ska ta sig fram måste vägen vara 3,5meter bred. Träd, grenar eller andra hinder i höjdled får inte finnas lägre än 4,5 meter.
    Iordningställ och märk ut vilken väg ni vill att slambilen skall köra till er brunn, det är på ert ansvar att vägen håller för slambilen. 
  • Om bilen inte kan, eller av någon anledning inte får, köra fram till fem meter från brunnen och entreprenören måste förlänga slangen för att kunna genomföra tömningen debiteras ni med 150 kronor extra för varje fem meter som slangen måste skarvas. 
  • Brunnen skall tydligt märkas ut , till exempel med en ” vimpel ”så att entreprenören lätt hittar brunnen. 
  • Brunnslocket skall vara fritt från hinder såsom blomlådor etc.

Tekniska avdelningen
Överkalix kommun

Publicerad: 20 augusti 2018

Test - MIRROR-web01