Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skyltsöndagsvinnare

Skyltsöndagsvinnare

Under skyltsöndagen hade Räddningstjänsten Överkalix en tipsrunda. Idag presenterar vi vinnarna!

Vinnarna med 10 rätt i räddningstjänstens tipsrunda under skyltssöndag 2019.
Totalt var det 47 deltagare som gick rundan.

1 pris Handbrandsläckare:
Lisbeth Öhman

2 pris Brandvarnare:
Freja Sköld

3 pris Brandfilt:
Rebecka Larsson

Vinnarna är kontaktade.

Publicerad: 5 december 2019

Test - MIRROR-web01