Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Prisförändring på fjärrvärme

Prisförändring på fjärrvärme

Nya priser på fjärrvärme fr.o.m den 1 augusti 2019

För att säkra värmeleveranserna till värmeverkets kunder har styrelsen beslutat att höja energipriset med 6,25 öre/kWh (5 öre exklusive moms).
Orsaken till höjningen är ökade råvarupriser, el- och nätkostnader.

Prisförändringen gäller endast köpta kWh och påverkar inte andra kostnader/avgifter. Kostnaden för energin ökar därmed från 78,9 öre till 85,15 öre.

De nya priserna gäller fr.o.m den 1 augusti 2019.


Överkalix Värmeverk AB

Publicerad: 27 juni 2019

Test - MIRROR-web01