Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Planerat underhåll på fjärrvärmenätet

Planerat underhåll på fjärrvärmenätet

Ett planerat underhåll på fjärrvärmenätet på Norra Tallvik kommer att genomföras onsdag 2 oktober klockan 8.00 till 12.00. Bagarvägen norrut mot Isolamin kommer att bli utan värme under den tiden.

Övriga fjärrvärmekunder beröras inte av under pågående underhållsarbete.

Publicerad: 1 oktober 2019

Test - MIRROR-web01