Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Placering av sopkärl

Placering av sopkärl

Så här hjälper du oss genom att placera ditt sopkärl på lämpligt sätt.

När du ställer ut ditt sopkärl för tömning bör kärlet placeras ca 1,5 meter in från vägkanten. 

Då kan sopbilen tömma kärlet utan att tvingas stå ute på vägbanan och vara ett hinder för övrig trafik. När snön kommer är kärlet inte heller ett hinder för plogningen.

 

• Kärlen bör stå plant och i jämnhöjd med vägbanan. 

Det blir lättare att greppa med bilens kärllyft då bilen inte klarar stora nivåskillnader. 

Tänk också på att skotta bort snön innan du ställer ut kärlet, annars är det lätt att kärlet vickar omkull när det ställs ned efter tömningen.

 

• När du ställer ut sopkärlen, ställ kärlen med ca 0,5 meters mellanrum. 

 

• Sopkärlen får inte fyllas så att locket inte går att stänga helt! 

Är kärlen för fulla är de svåra att tömma och det kan lätt ramla sopor på marken utanför. Vi ber dig därför att se till att locket är stängt. Om ditt kärl är så fullt att locket är öppet kan det innebära att vi ej tömmer det!

 

• Ställ kärlet rätt väg, felvända kärl töms inte !

Publicerad: 21 november 2017