Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Översiktsplan för Överkalix kommun

Översiktsplan för Överkalix kommun

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Överkalix kommun. Välkommen till någon av våra träffar!

Tidsplan för samrådsturné

Om du har frågor och vill träffa tjänstemän i frågan och förtroendevalda så är DU hjärtligt välkommen till våra öppna träffar på utvalda platser i kommunen.

  • Lansjärv 16 augusti kl. 18-20 Folkets hus
  • Jock 21 augusti kl. 18-20 Gamla skolan-lokalen
  • Allsån 23 augusti kl. 18-20 Byastugan
  • Gyljen 28 augusti kl. 18-20 Byaförening
  • Vännäsberget 30 augusti kl. 18-20 Vännäsgården
  • Svartbyn 5 september kl. 18-20 Intresseföreningen
  • Kypasjärvi 12 september kl. 18-20 Folkets Hus- föreningen
  • Centralorten 20 september kl. 18-20 Folkets hus

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Överkalix attraktivitet och boende- och näringslivskommun.

En ny översiktsplan för Överkalix kommun håller på att tas fram och DU kan påverka. Det är dags för samråd och du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

Lämna dina synpunkter på e-post: arben.vojvoda@overkalix.se eller på kommunhuset i receptionen. Ange rubrik ”Översiktsplan Överkalix kommun” om du inte ska vara med på träffen!

Publicerad: 5 juli 2018