Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Överkalix befolkning ökar

Överkalix befolkning ökar

Under årets första kvartal ökade Överkalix befolkning med 15 personer. Den största orsaken är att fler flyttat till än från orten.

Totalt flyttade 57 personer till kommunen under årets tre första månader. När in- och utflyttningen tillsammans med antal födda och döda jämfördes så visar kommunen en befolkningsökning på 15 personer.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7231596

 

Publicerad: 28 maj 2019

Test - MIRROR-web01