Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ordna byamöten med Överkalix kommun

Ordna byamöten med Överkalix kommun

Överkalix kommun har haft ett första byamöte, av flera, med Svartbyn.

Med stöd av Överkalix kommun planerar de nu att ordna fler möten och att söka stöd för att ytterligare utveckla och förbättra Svartbyn för barn, ungdomar, familjer, pensionärer, företagare, med flera.

Vill även ni ordna ett byamöte och veta mer om olika stöd?

Kontakta i så fall Överkalix kommun, Bo Häggroth, bo.haggroth@overkalix.se, 070-115 33 56, så kan kommunen delta på mötet.

Publicerad: 11 april 2019

Test - MIRROR-web01