Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Öppet möte

Öppet möte

Inbjudan till ett inledande dialogmöte avseende framtidens äldreomsorg i Överkalix.

Mötet äger rum torsdag den 7 november, klockan 18:00, på Folkets Hus, Bulandsgatan 2, Överkalix. 

Deltar gör kommunens kommunalråd, kommun- och socialchef. 

Hjärtligt välkomna!

Publicerad: 25 oktober 2019

Test - MIRROR-web01