Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Omval till Faluns kommunfullmäktige

Omval till Faluns kommunfullmäktige

Med anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun söndagen den 7 april, erbjuder Överkalix kommun förtidsröstning i förvaltningsbyggnaden.

Förtidsröstning

Enligt vallagen ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda möjlighet till förtidsröstning.

I förvaltningsbyggnaden,Överkalix kommun, kan du förtidsrösta under följande tider:
 
28 –29 mars, kl. 8.00-16.00
1 – 5 april, kl. 8.00-15.00

Lunchstängt kl. 11.30-12.30
 

Vem har rösträtt?

Om du är folkbokförd i Faluns kommun får du rösta, valmyndigheten skickar ett röstkort till den adress där du är folkbokförd. 


Bakgrund till omval

Valprövningsnämnden har beslutat att upphäva valet till kommunfullmäktige i Faluns kommun den 9 september 2018 och förordna om omval.
 
Anledningen är att 126 förtidsröster i val till kommunfullmäktige inte levererades till valnämnden i tid och därmed aldrig räknades.
 
Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.
Läs mer om omvalet i Falun på Valmyndighetens webbplats 

Publicerad: 25 mars 2019

Test - MIRROR-web01