Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Om du är ansluten till kommunalt vatten och avlopp

Om du är ansluten till kommunalt vatten och avlopp

Tänk på det här om du får problem med ditt avlopp.

Du har själv ansvaret för dina va-ledningar fram till förbindelsepunkten, den s.k. ”servis-ledningen”, och den är oftast i anslutning till din fastighetsgräns. Det innebär att du själv ansvarar för alla arbeten och kostnader för den delen av va-installationen. Det är först utanför förbindelsepunkten som kommunens tar ansvar vid.

 

 

Om du får stock i avloppet ska du själv först kontrollera om stocket är i din servisledning. Du kan till exempel ringa till spolbilen och be dem komma och rengöra din ledning. Om felet är i din servisledning bekostar du spolningen, och om felet är utanför förbindelsepunkten meddelar spolbilen det till kommunen, som då står för kostnaden.

Om du får stock i avloppet och behöver hjälp kan du ringa till en rörfirma eller direkt till spolbilen. De hjälper dig till rätta!

Överkalix kommun
VA-avdelningen

Publicerad: 12 april 2019

Test - MIRROR-web01