Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ny tobakslag från och med 1 juli

Ny tobakslag från och med 1 juli

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. I korthet innebär det att rökförbud kommer att råda på fler platser än tidigare samt att det krävs tillstånd för att sälja tobak.

Kommunens hemsida är uppdaterad med vad som gäller för dig som säljer tobak och för dig som är ansvarig för en verksamhet där det råder rökförbud. 

Gå in och läs mer här.

Publicerad: 1 juli 2019

Test - MIRROR-web01