Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ny renhållningsordning

Ny renhållningsordning

Överkalix kommun har beslutat om ny renhållningsordning som gäller i sin helhet från den 2 juli 2018.

I renhållningsordningen beskrivs bl.a. hur kommunen ska bedriva renhållningsarbetet.

Den föreskriver också rättigheter och skyldigheter för den privatperson eller företagare som har avfall.

 

Föreskrifter om avfallshantering Överkalix kommun 2018.pdf 

Avfallsplan Överkalix kommun 2018-2022.pdf 

Läs mer på renhållningens sidor

Publicerad: 26 juni 2018