Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ny kommunikationsoperatör i Överkalix

Ny kommunikationsoperatör i Överkalix

Från och med april 2016 blir Teracom AB kommunikationsoperatör (KO) i Överkalix, Fibernätet är under utbyggnad i Överkalix och fortsättning planeras kommande år med hjälp av landsbygdsprogrammet.

Efter en upphandling och utvärdering under vintern 2015-2016 har Överkalix kommun valt Teracom AB som kommunikationsoperatör för fibernätet – planerad uppstart är den 4 april 2016.

Teracom AB:s pressmeddelande

Publicerad: 9 februari 2016