Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg

Vägen förbinder Hansavan (fontänen) med gamla färjstället (stenåldersbyn).

Nu är en ny gång- och cykelväg klar. Den förbinder Hansavan (fontänen) med gamla färjstället (stenåldersbyn).

Till den nya vägen har vi återanvänt urgrävningsmassor från sommarens gatuarbeten på Tallvik och i Bränna.

Arbetet med vägen har dragit ut på tiden, på grund av den blöta sommaren som försvårat för entreprenadmaskinerna. Först i slutet av augusti blev underarbetet färdigt, men nu är vägen grusad och klar att använda.

Parkbänkar är utsatta och röjning av sträckan är gjord, så välkomna på en höstpromenad längs den nya Hansavavägen och vidare runt vårt natursköna samhälle!

Tekniska avd
Överkalix kommun

Publicerad: 1 september 2015