Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nationaldagen

Nationaldagen

Erbjudande om annonsplats inför kommande nationaldagsfirande i Överkalix kommun

Kommunfullmäktige 2017-02-27 § 6 har beslutat att:

-  Politiskt obundna föreningar från Överkalix kommun erbjuds annonsplats i reklamguiden angående nationaldagsfirande i Överkalix kommun.

-  Storleken på annonsen ska vara ”maximalt en fjärdedels A4 per förening”. Kommunkansliet sammanställer till en enhetlig annons för alla föreningars sammankomster.

-  Annonsförslag skall vara kommunkansliet tillhanda senast 15 april.

Annonsen insändes till: kommun@overkalix.se

Publicerad: 22 mars 2018