Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarundersökning 2019

Medborgarundersökning 2019

Sista chansen att svara på medborgarundersökningen från SCB via brev är 29 oktober. Webbenkäten är öppen till 4 november. Så du som är utvald - ta chansen att tycka till om din kommun.

Medborgarundersökningen som handlar om hur det är att leva i Överkalix gjordes senast 2016. Resultatet från den och från tidigare år hittar du på den här länken:

http://www.overkalix.se/kommun/politik-organisation/medborgarundersokning/

Frågorna berör bland annat arbetsmöjligheter, bostäder, trygghet, skola och äldreomsorg

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av kommunen.

Deltagarna i åldern 18–84 år har slumpmässigt valts ut av SCB från befolkningsregistret.

Publicerad: 28 oktober 2019

Test - MIRROR-web01