Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kulturstipendium - Ungdom 2016

Kulturstipendium - Ungdom 2016

Barn- och Utbildningsnämnden i Överkalix kommun har beslutat att främja kultur bland ungdomar genom att inrätta ett speciellt kulturstipendium för ungdomar.

Stipendiater upp till och med en ålder av 24 år är aktuella att nominera och erhålla kulturstipendium för ungdomar.

Barn- och Utbildningsnämnden i Överkalix kommun kommer vid sammanträde 2017-06-15 att utse mottagare av kulturstipendium för ungdomar avseende år 2016 enligt kriterierna:

  • Stipendiet utdelas till utövare och/eller främjare av verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, eller inom annat kulturellt område i folkbildande syfte.
  • Stipendiet utdelas till enskild utövare eller grupp som är verksam i, har verkat i eller vars produktion kan knytas till Överkalix.

Kulturstipendiet uppgår till 6.000 kronor.

Du har nu möjlighet att föreslå kandidat/kandidater till 2016 års kulturstipendium för ungdom.

Förslag med motivering lämnas in senast 2017-06-02 till Skolkontoret eller skickas in under adress:

Överkalix kommun
Skolkontoret
956 81 ÖVERKALIX

eller sänds via e-post till adress: ivar.isaksson@overkalix.se 

Barn- och Utbildningsnämnden
Överkalix kommun

Publicerad: 4 maj 2017