Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kulturstipendium 2017

Kulturstipendium 2017

Barn- och Utbildningsnämnden i Överkalix kommun kommer vid sammanträde 2018-06-07 att utse mottagare av kulturstipendium för år 2017.

Barn- och Utbildningsnämnden i Överkalix kommun kommer vid sammanträde 2018-06-07 att utse mottagare av kulturstipendium för år 2017 enligt kriterierna:

Stipendiet utdelas till utövare och/eller främjare av verksamhet inom litteratur, konst, musik teater eller inom annat kulturellt område i folkbildande syfte.

Stipendiet utdelas till enskild utövare eller grupp som är verksam i, har verkat i eller vars produktion kan knytas till Överkalix.

Kulturstipendiet uppgår till 6.000 kronor.

Du har nu möjlighet att föreslå kandidat/kandidater till 2017 års kulturstipendium.

Förslag med motivering lämnas in senast 2018-05-25 till Skolkontoret

eller skickas in under adress:

Överkalix kommun
Skolkontoret
956 81 ÖVERKALIX

eller sänds via e-post till adress: ivar.isaksson@overkalix.se

Barn- och Utbildningsnämnden
Överkalix kommun

Publicerad: 2 maj 2018