Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Krisberedskapsveckan 2017

Krisberedskapsveckan 2017

Den 8-14 maj är ”Krisberedskapsveckan 2017”. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

Det finns en grundprincip i vårt samhälle och den innebär att alla människor har ett ansvar för sitt eget liv och sin egendom. Den principen gäller även då samhället inte fungerar som vi är vana vid. Den som har förberett sig på samhällskriser har större möjlighet att klara sig själv och hjälpa andra när en kris inträffar.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) inriktning är att alla som kan, ska klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn – minst 72 timmar – vid en samhällskris. Det kallas ofta 72-timmarsbudskapet.

Samhällets resurser kommer inte att räcka till, till alla samtidigt, utan måste först gå till de mest utsatta och hårdast drabbade. Andra kommer att få klara sig själva en tid. Hur länge går inte att säga, det beror bland annat på krisens omfattning.

Hur du förbereder dig

Läs mer om Krisberedskap

För mer information om Överkalix kommuns deltagande i Krisberedskapsveckan, kontakta säkerhetssamordnare Jonas Larsson: jonas.larsson@overkalix.se 

Vi kommer att delta på Brännadagarna, med Civilförsvarsförbundet som arrangör, lördag den 27 maj.

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Publicerad: 8 maj 2017