Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Integrationspris 2018

Integrationspris 2018

Under Överkalix Marknad kommer årets integrationspris att delas ut.

Pristagaren utses av en jury utsedd av kommunstyrelsen och kommer att delas ut på marknadsscenen under invigningen fredag 13 juli kl 12:00.

Integrationspriset kan delas ut till företag, organisation, förvaltning, nätverk, förening eller privatperson i Överkalix kommun enligt följande kriterier: 

  • Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika bakgrund.
  • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande från intolerans och diskriminering.
  • Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor.

Skicka eller lämna in din nominering märkt "Integrationspris" till:

Överkalix kommun 
956 81 Överkalix

eller via e-post till: kommun@overkalix.se  

Skicka in ditt bidrag senast 4 juni!

Publicerad: 23 april 2018