Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ingen aska i sopkärlen!

Ingen aska i sopkärlen!

Det är absolut förbjudet att tömma aska i sopkärlen!

 

Vi upptäcker ibland vid sophämtning att det förekommer aska i sopkärlen. Detta medför en brandrisk!

Då vi tömmer sopkärlets innehåll till sopbilen kan aska och/eller glöd i innehållet antändas på grund av syretillförsel. Det blir stor risk att sopbilen och dess last antänder!

Renhållningen
Överkalix kommun

Publicerad: 16 januari 2017