Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Inga sopsäckar i tunnorna

Inga sopsäckar i tunnorna

Vänligen använd inte sopsäckar som insats i soptunnorna.

Vi ser att det ibland används svarta sopsäckar som insatssäck i avfallskärlen. Detta gör det besvärligt för sopbilen att vid tömningar få in dessa säckar i bilen.

Det blir en "ballongeffekt" med säcken, vilket i sin tur innebär att säckarna vill komma ut igen från sopbilen. Risk finns att avfall sprids ut i samband med detta. Därför vill vi inte att man använder säckar i sopkärlen.

Om man upplever att avfall fastnar i kärlen, så kan man lägga en dagstidning eller uppvikt äggkartong i botten av kärlen. Då undviker man att avfallet fryser fast i botten.

Tack för hjälpen!

Med vänliga julhälsningar

Tekniska förvaltningen/ renhållningen
Överkalix kommun

Publicerad: 18 december 2017