Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Information om övning Northern Wind 2019

Information om övning Northern Wind 2019

Från och med fredag kväll 22 mars kommer eldgivning att ske i närheten av bebyggelse. Broar över Kalix älv och Ängesån kommer att nyttjas av militär trafik.

Fr o m fredag kväll 22 mars, samt med tyngdpunkt på lördag 23 mars och söndag 24 mars, kommer eldgivning att ske och en stor mängd militära fordon att passera i närheten av bebyggelse vid SVARTBYN och ÖVERKALIX.

Vid broövergångar Kalix älv i Svartbyn och Nybyn samt övergång vid Ängesån kommer broarna att nyttjas av militär trafik. Vid behov kommer trafikreglering att ske av polis, militärpolis och trafiksoldater med uniform och vapen.

Publicerad: 22 mars 2019

Test - MIRROR-web01