Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Information om investeringsstöd

Information om investeringsstöd

Överkalix kommun och Norrbottens Länsstyrelse inbjuder företagare i Överkalix kommun till informationsmöte om investeringsstöd till företag.

Informationsmöte om investeringsstöd till företag

När: Tisdag den 27 mars, kl 13:00

Var: Sessionssalen, Kommunhuset, Storgatan 17, Överkalix

Anmäl dig till Bo Häggroth:

E-post: bo.haggroth@overkalix.se
Telefon: 070- 115 33 56 

- - - - - -

Länsstyrelsen kan bevilja investeringsstöd till företag som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har mindre än 50 anställda. 

Typ av företag som kan vara aktuella: lantbrukare, rennäring, trädgård, turism, pensionat, gästgiveri, tillverkningsföretag, hantverk och restaurang.

Företaget kan få 40 procent av utgifterna i stöd. Utgifterna för investeringen måste vara 100 000 kronor eller mer.

Som företagare kan du söka investeringsstöd:

  • Om du vill utveckla ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.
  • Om du vill förädla jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsprodukter till livsmedel på en lokal marknad.
  • Om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi.
  • Om du breddar din verksamhet och om investeringen leder till fler arbetstillfällen.
  • Om du vill investera i anläggningar och produktionsutrustning i företaget.

Välkommen!

Publicerad: 12 mars 2018