Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Glokala Sverige

Glokala Sverige

Överkalix kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Överkalix är en av dem. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

– Hållbarhet ska genomsyra alla beslut vi tar, det handlar om miljön men också om fler saker, som god hälsa, jämlikhet och att utrota fattigdom bland annat. Det finns 17 globala mål. Överkalix är litet, men jag tror på att varje litet bidrag gör skillnad. Det inspirerar, man sätter en snöboll i rullning, säger Överkalix kommunalråd Anne Jakobsson.

Projektdeltagarna kommer att få lokala utbildningsinsatser och även erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen "Mötesplats Agenda 2030" den 24-25 september i år, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Mer om de 17 målen kan du läsa i länken: https://www.globalamalen.se/ och om projekter på länken https://www.fn.se/glokalasverige  

Publicerad: 21 januari 2020

Test - MIRROR-web01