Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Dödsolycka under övning Northern Wind

Dödsolycka under övning Northern Wind

Klockan 00.55 natten mot måndagen den 25 mars inträffade en allvarlig olycka under övning Northern Wind i östra Norrbotten.

En person har bekräftats avliden efter att ha blivit påkörd av ett stridsfordon 90. Inga andra personskador.

Endast svensk personal är inblandad i olyckan, som inträffade utanför Överkalix. Försvarsmaktens egna sjukvårdsresurser genomförde omhändertagande direkt på platsen och ambulans och polis tillkallades.

Krisstöd är upprättat och den inblandade personalen tas omhand på plats.

Den avlidne är hemmahörande i Jämtland. Anhöriga är underrättade.

Frågor hänvisas till Försvarsmaktens kommunikationsavdelning: 08-788 88 88.

Försvarsmaktens sida

Publicerad: 25 mars 2019

Test - MIRROR-web01