Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bygg- och miljökontoret informerar

Bygg- och miljökontoret informerar

Förändrade öppettider hos bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret eftersträvar en effektiv verksamhet med korta handläggningstider där vi kan ge ett bra bemötande till alla kunder. För att kunna uppnå detta kommer vissa åtgärder att vidtagas, en är att vi kommer att hålla kontoret stängt en dag per vecka.

Från och med den 1 januari 2017 kommer bygg- och miljökontoret att ha stängt för besök och telefonsamtal på tisdagar. Ni är välkomna veckans övriga dagar!

Publicerad: 12 december 2016

Test - MIRROR-web01