Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bevattningsförbud i Överkalix kommun

Bevattningsförbud i Överkalix kommun

Överkalix kommun har beslutat om generellt bevattningsförbud. Förbudet avser bevattning, biltvätt och andra aktiviteter som kan anstå.

 Förutom centralorten berörs Gyljen, Vännäsberget, Nybyn och Boheden av förbudet.

All bevattning i kommunens egna verksamheter utförs uteslutande med vatten från älven (fotbollsplan och blommor). Fontänen i Hansavan tar sitt vatten från avan.

Tekniska avdelningen
Överkalix kommun

 

 

Publicerad: 11 juli 2018