Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barnens marknad

Barnens marknad

Nu får barnen en egen plats på Överkalix sommarmarknad 19-21 juli 2019!

Förskola och skolklasser upp till åk 9 inbjuds att delta gratis på Överkalix Sommarmarknad som ”knallar”. Ni får sälja egentillverkade saker och/ eller begagnade saker.

Intäkterna kan användas till en klassfest, skolresa eller något liknande. Pengarna kan även skänkas till välgörande ändamål, t.ex. ”Världens Barn”.

Totalt är det tio bord som skänks till de som vill vara knallar på ”Barnens Marknad”. Om det skulle blir fler än tio som önskar bord, så lottas platserna ut. Normala priset för ett bord är 800 kr.

Anmälan vill vi ha så snart som möjligt, dock senast 10 maj! I anmälan ska det finnas namn, telefon och e-postadress till ansvarig kontaktperson, t.ex. en klassföreståndare.

Anmälan skickas till Anna Widén, anna.widen@overkalix.se, på Näringslivskontoret. Hon kan även svara på frågor, telefon 0926-741 57 eller via mejl.

Välkommen till Överkalix Sommarmarknad!

Publicerad: 3 maj 2019

Test - MIRROR-web01