Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Babypaket

Babypaket

Är ert företag intresserade av att sponsra babypaket till nyfödda Överkalixbor?

Medborgarförslag

Utifrån ett medborgarförslag undersöker Överkalix kommun intresset bland företag i kommunen för att sponsra babypaket. Det ska bli ett välkomstpaket med ett liknande innehåll som i Övertorneå. Sponsorer som deltar kommer att namnges i babypaketet.

Övertorneå kommun, tillsammans med företag i kommunen, skänker sedan 2014 ett babypaket till nyfödda. Paketet innehåller barnkläder, blöjor, salvor, oljor, tvål, tvättlappar och barnböcker till ett värde av ca 5 000 kr.

Sponsring

Sponsringen kan bestå av varor och/eller kontanter till inköp av varor till ett värde av 5 000 kr per barn. I kommunen föds mellan 20-25 barn per år och den totala kostnaden per år blir då mellan 100 000-125 000 kr.

Om tillräckligt stort intresse finns för att sponsra babypaket är vår idé att prova detta under 1 år, med start den 1 augusti 2018. Därefter ska försöket utvärderas.

Sponsorer som vill delta meddelar Överkalix kommun, undertecknad, på vilket sätt de vill delta, med varor eller kontanta medel, och hur mycket per barn som de vill sponsra med.

Kontakt

Frågor angående babypaketet kan besvaras av:  

Näringslivsstrateg Bo Häggroth, telefon 070-115 33 56
E-post: bo.haggroth@overkalix.se 

Publicerad: 12 april 2018

Test - MIRROR-web01