Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Återvinning ute i byarna

Återvinning ute i byarna

Angående återvinningen ute i byarna Jockfall, Lomträsk, Allsån och Kypasjärvi.

Överkalix kommun har idag en service ute i ovannämnda byar med att hämta fraktioner och bistå med kärl till plast, kartong, metall, tidningar, samt glas.

Den senaste tiden har sorteringen försämrats, samt att vi hittar allt från hushållssopor och matavfall till elektronik, målarfärgsburkar, m m, i dessa kärl. Det är fraktioner som inte skall lämnas på dessa stationer!

Kommunen har som ambition med stationerna att underlätta återvinning för de som bor i byarna med de fraktioner som nämns ovan, och vi vill därför uppmana alla som använder stationerna att vara noggrann med sortering i kärlen för respektive fraktion. Har man t.ex. elektronikavfall, så skall detta lämnas till Furunäsets Miljöcentral - inte i återvinningskärlen!

Om vi inte ser en bättring på detta, kommer vi att behöva se över om det är det alternativ vi skall fortsätta med, gällande återvinning i byarna.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att vi ska kunna ha en bra service till alla i Överkalix kommun!

Tekniska förvaltningen/ Renhållningen
Överkalix kommun

Publicerad: 23 maj 2018

Test - MIRROR-web01