Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Årets by i Överkalix

Årets by i Överkalix

Vilken by vill du utse till Årets by i Överkalix? Lämna ditt förslag till Överkalix kommun senast 30 juni 2019.

Under Överkalix Marknad kommer priset ”Årets By 2019” att delas ut. Pristagaren utses av en jury utsedd av kommunstyrelsen och kommer att delas ut på marknadsscenen under invigningen fredag 19 juli kl. 12.00.

Syftet med priset ”Årets By” är att uppmärksamma en by i Överkalix vars invånare bidrar till att stärka kommunens attraktivitet. Vi vill nu ha förslag från allmänheten.

Tänk till, ge förslag och ge även en motivering till ditt förslag!

Lämna ditt förslag till Överkalix kommun senast 30 juni 2019.

Maila till: kommun@overkalix.se 

eller sänd per post till:

Överkalix kommun
956 81 Överkalix.

Märk kuvertet/mailet ”Årets By”.

Publicerad: 15 maj 2019

Test - MIRROR-web01