Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Årets by 2018

Årets by 2018

Under Överkalix Marknad kommer priset "Årets by" att delas ut.

Pristagaren utses av en jury utsedd av kommunstyrelsen och kommer att delas ut på marknadsscenen under invigningen fredag 13 juli kl 12:00.

Överkalix kommun är en glesbygdskommun bestående av ett stort antal byar. Syftet med priset "Årets by" är att lyfta och uppmärksamma det idoga arbete som av eldsjälar läggs ner för att bibehålla samt utveckla en god livskvalitet i byn samt stärka Överkalix attraktivitet som boendeort samt besöksmål.

Vi vill ha hjälp med att få in din nominering av den by som du anser under det gångna året bidragit till följande:

  • En god och inkluderade livsmiljö
  • Samverkan
  • Lokal mobilisering
  • Höja attraktiviteten på landsbygden

Skicka eller lämna in din nominering märkt "Årets by" till:

Överkalix kommun 
95681 Överkalix

eller via e-post till: kommun@overkalix.se 

Skicka in ditt bidrag senast 4 juni! 

Publicerad: 23 april 2018