Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslutningsresor läsåret 2017/2018

Anslutningsresor läsåret 2017/2018

Går du på gymnasieskola, uppbär du inte inackorderingstillägg, åker du buss till skolan varje dag och har minst 4 kilometer till närmaste busslinje så kan du söka bidrag för anslutningsresor.

Anslutningsresor – Läsåret 2017/2018

Går du på gymnasieskola, uppbär du inte inackorderingstillägg, åker du buss till skolan varje dag och har minst 4 kilometer till närmaste busslinje så kan du söka bidrag för anslutningsresor.

Bidraget utbetalas en gång per termin för månaderna september-december och januari-maj. Bidragets storlek är 4-10 km = 135,-/mån och över 10 km = 200,-/mån.

Ansökan bör vara inne senast 31:a oktober.

Ansökningsblanketter hämtar du på kommunens hemsida www.overkalix.se eller på Skolkontoret. Upplysningar lämnas av Ivar Isaksson, tel. 740 91.

Överkalix kommun
Skolkontoret

Publicerad: 4 augusti 2017