Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Har en närstående till Dig drabbats av en demenssjukdom? Har Du funderingar kring sjukdomen? Kanske Du själv är drabbad, eller misstänker det?

En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensamma med allt ansvar, men det behöver inte vara så. Låt oss hjälpa Dig att bli en hållbar anhörig. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

Vi vill att Du som anhörig ska få god kunskap om demenssjukdom, en starkare och bättre hälsa med god livskvalitet. Att Du ska få en ökad förståelse och acceptans för sjukdomen, samt vetskapen om att man inte är ensam och att man har rätt till hjälp och stöd.

Kontakta vår Silviasyster Maria, som har en specialistutbildning inom demens och palliativ vård. Hon är även utbildad samtalsterapeut.

Vi kan erbjuda:

  • Individuell rådgivning, stöd och vägledning (via telefon, e-post och hembesök).
  • Möjlighet att anordna gruppträffar om behovet finns.

För intresseanmälan, se kontaktinformation nedan. 

(Lämna ett meddelande om du ej får svar, så ringer Maria upp vid tillfälle.)

Kontaktinformation

Silviasyster Maria Nilsson, mobil 072-141 68 01
E-post: maria.nilsson5@overkalix.se 

Publicerad: 16 april 2019

Test - MIRROR-web01