Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Aktuellt om Vattensituationen i Överkalix 2018-07-13

Aktuellt om Vattensituationen i Överkalix 2018-07-13

Under natten har en vattenläcka reparerats, men bevattningsförbudet gäller fortfarande.

Bevattningsförbudet gäller fortfarande!

Under natten har en vattenläcka reparerats, och vattnet kunde släppas på cirka 03:30. För att bygga upp vattenreservoarerna gäller tidigare utfärdat bevattningsförbud i första hand fram till måndag, om inte annat meddelas.

Alla abonnenter i kommunen borde nu ha vatten.

I vissa områden kan trycket vara lägre än normalt under några dagar. Många kommer också att ha luft i vattnet. Om vattnet är missfärgat beror det troligen på avlagringar i det egna husets ledningssystem. För att avhjälpa luft och missfärgning bör man spola tills problemen upphör.

Det är ändå viktigt att vi alla gör vårt bästa för att minimera vattenanvändningen under den närmaste tiden.

Om det fortfarande är problem under dagen kan kontakt tas med kommunens VA via kommunväxeln 0926-740 00

Vattenbilarna är tillsvidare avvecklade.

Tekniska avdelningen
Överkalix kommun

Publicerad: 13 juli 2018