Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Aktiviteter under skolloven

Aktiviteter under skolloven

Överkalix kommun kommer att anordna gratis lov- och sommarlovsaktiviteter för barn och unga i samarbete med föreningar.

Vill er förening anordna aktiviteter för barn och unga?

Överkalix kommun kommer att anordna gratis lov- och sommarlovsaktiviteter för barn och unga i samarbete med föreningar.

Tack vare det statliga lov- och sommarlovsbidraget som Socialstyrelsen delar ut har kommunen möjlighet att anordna aktiviteter på alla lov under året, och inte bara sommarlovet!

För att kunna erbjuda ett så bra program som möjligt hoppas vi att många föreningar kan tänka sig att ställa upp. Om ni vill anordna någon aktivitet så ansöker ni om pengar hos kommunen.

I ansökan ska ni ha med följande:

  • Anordnare och kontaktperson (med kontaktuppgifter)
  • Information om aktivitet
  • Datum/veckor
  • Tid
  • Plats
  • Åldersgrupp
  • Uppskattning på antal deltagare som kan/kommer att delta
  • Kostnad

Alla aktiviteter som anordnas måste vara kostnadsfria och riktas till barn och unga i åldrarna 6-15 år.

Aktiviteterna ska stimulera både pojkar och flickors deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Allt ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Maila ansökan till anna.bjalmsjo@overkalix.se senast 31 mars 2018 för aktiviteter under sommarlovet.
För aktiviteter under höst- och jullovet senast 31 augusti 2018.

När vi har fått ert underlag kommer vi att ta kontakt med er.

Publicerad: 14 mars 2018