Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Information från bygg- och miljökontoret

Information från bygg- och miljökontoret

Under september och oktober kommer vi endast att ha en tjänst på 50% som handlägger byggärenden och bostadsanpassningsbidrag. Det kan eventuellt betyda något längre handläggningstider i ärendena som kommer in. Vi hoppas på överseende med detta.

Publicerad: 3 september 2019

Test - MIRROR-web01