Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Synpunkter & klagomål

Synpunkter & klagomål

Som verksamhet tar vi gärna emot dina synpunkter på hur vi kan göra vårt arbete bättre.

På den här sidan kan du, via en direktlänk, meddela oss direkt vad du tycker och ge oss dina förslag.

Då får vi snabbt veta vad som behöver åtgärdas och kan ge återkoppling till dig, om du vill och har lämnat dina kontaktuppgifter.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01