Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Har du frågor kring missbruk eller beroende eller är du orolig för någon annan?

Om du gör en ansökan eller om en anmälan kommer till oss gör vi en bedömning om en utredning ska inledas. Utredningen genomförs sedan av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilka insatser som är mest lämpade för dig.

I första hand erbjuds olika former av öppenvård utifrån dina behov. Det finns även möjlighet att ansöka om vård på behandlingshem. Vården är kostnadsfri men socialtjänsten tar ut en avgift vid behandlingsplaceringar och stödboenden utifrån inkomstprövning.

För att göra en anmälan eller ansökan vänder du dig till socialsekreterare vid Indvid och familjeomsorgen, IFO, via kommunens växel. Du kan även komma till kontoret för rådgivning på mottagningstid, vardagar kl 13-14. Då finns någon socialsekreterare på plats för att besvara dina frågor. 

Om behov finns kan du också erbjudas kontakt med landstingets beroendemottagning. För mer info, se länk nedan.

Gör Alkoholprofilen för att få bättre koll på hur din alkoholkonsumtion ser ut